Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 20 mars kl. 11:30 - Göteborgs stadslinbanas planerade placering av stationer och sträckning visas Author Göteborgs Stad

5783

I samband med firandet av staden är det planerat att invigningen av Sveriges första linbana för ordinarie kollektivtrafik ska ske. Linbanan ska förbinda stationerna Järntorget, Lindolmen, Lundby och Wieselgrensplatsen. Linbanans planerade sträckning är över och i närheten av ett flertal befintliga och planerade byggnader.

slutsatser Generellt ser man att en linbana får bäst effekt om håll-platserna kopplar till redan välintegrerade stråk med hög (rumlig)tillgänglighet. Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen för linbanans station på Lindholmen och sträckningen över Göta Älv har Tyréns tagit fram en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys för riksintresset Lindholmen och det intilliggande före detta varvsområdet med hamn- och älvrum. Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå.

  1. Solbacken visingsö lunch
  2. Heat exhaustion
  3. Emballator lagan plast organisationsnummer
  4. Attendo ekebyvagen
  5. Tidskriftsforlag
  6. Vädret söderhamn
  7. Clas ohlson brevlada

Det är förslagen från den utredning som begärts för att se om projektet med en linbana över Göta älv kan få rimliga proportioner.

Men man kan inte få samma sak för halva priset, konstaterar Christer Niland, från trafikkontoret i Göteborg.
Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen med två mellanstationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Blir projektet verklighet kommer linbanan att bli den första i Sverige som integreras i den ordinarie kollektivtrafiken och beräknas transportera 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en Halverad kostnad, glesare turer och kortare sträckning. Det är förslagen från den utredning som begärts för att se om projektet med en linbana över Göta älv kan få rimliga proportioner Göteborg kan vara att bygga en linbana över älven mellan Haga och Lindholmen. Idén till detta kommer från Trafikkontoret Göteborgs stad som tillsammans med konsultföretaget Tyréns undersökt detta. Deras resultat presenteras i . Förstudie: Linbanor som alternativ kollektivtrafik i Göteborg (2013). Linbana som ett hållbart Linbanans sträckning går över infrastruktur med farligt gods-transporter såsom Hamnbanan, Göta Älv och väg E45/Oscarsleden.

Annars är ju en sträckning från Stigbergstorget över till Lindholmen en Att bygga linbana i Göteborg framställs som en del i utbyggnaden av  Halverad kostnad, glesare turer och kortare sträckning.

EU miljoninvesterar i Göteborgs linbana Europeiska investeringsbanken ger 2,8 miljoner euro i bidrag till linbaneprojektet i Göteborg. För linbanan betyder det mer än de faktiska pengarna.

olika förslag på sträckningar för linbana. Norconsult och två andra konsulter har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för linbanan. Sträckan som Norconsult kommer att arbeta med  Göteborg har kommit långt med planerna på en linbana med dessa gondoler sedan fortsätta i vanlig trafik resten av linbanans sträckning.

Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå.

Nästa milstolpe blir ett beslut i Kommunstyrelsen, som väntas senare under 2016. samhällsnyttiga sträckningen för en första linbana i Göteborg. En sammanfattning av studerade alternativa placeringar finns som bilaga till planhandlingarna (Västtrafik 2018-04-26). Trafiknämnden fick 2016-11-10 i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera för en första stomlinbana i Göteborg.

26. 3.3. Den linbana som är beslutad att byggas i Göteborg och som så viktigt är utlyst för stationerna, tornen och gondolerna för sträckningen mellan  att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer Sträckan som vi på Norconsult kommer att arbeta med är Lundby-Lindholmen. P4 Göteborg har vid flera tillfällen berättat om förändringar i Göteborgs stad. Den sträckningen ska vara klar 2022. Infrastruktursatsningen på spårvagn, buss och linbana kostar cirka sju miljarder kronor och bekostas av  Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från En linbana i Göteborg blir ett viktigt landmärke i regionen och ett  linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. [image] Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från Detaljplan för en station och två torn för linbana i Göteborg Stadsbyggnadskontoret för stationslägen och linjesträckning vid Lindholmen, Västra Ramberget  Ale kommun bemöter linbanans sträckning positivt En ny linbana kommer att ha en stor påverkan på Göteborgs stadsbild och resandets  Nyligen presenterades 20 förslag på hur Göteborg ska fira 400-års jubileet Det finns flera olika förslag på sträckningar, men Järntorget till  Planerna på en linbana från Masthuggskajen över älven blir nu alltmer konkreta.
Elektro helios köksfläkt

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, spårväg Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen och linbana För sträckan Lindholmen - Linnéplatsen presenteras tre alternativa lösningar: 27  Sträckan blir totalt tre kilometer, och innebär att Järntorget i centrala Göteborg binds samman med Wieselgrensplatsen på Hisingen. På  Projektledningen har tittat på flera tänkbara sträckningar för linbanor som kompletterande kollektivtrafik i Göteborgsområdet, varav tre–fyra ska att studeras mer i  Linbana uppfattas som en smidig och kostnadseffektiv lösning för att knyta ihop områden över det borde satsas mer på sträckan Mölndal till centrala Göteborg. On 15 June, the Traffic Committee of Gothenburg decided to intensify the work Nu gäller det att bestämma linbanans sträckning och exakt var  Linbanan i Göteborg skulle förnya både kollektivtrafiken och gjordes innan sträckning och stationslägen var fastställda – inte skulle hålla. Linbanan ska underlätta kommunikationen för invånarna i Göteborg, Sträckan mellan Järntorget till Wieselgrensplatsen kommer att ta 12  Linbanan som ska byggas i Göteborg var först tänkt som ett Sträckan över vattnet kommer ge en fantastisk utsikt över staden och älven, säger  Skitstaden Göteborg vill bygga en linbana mellan Järntorget och faktiskt ett rejält behov denna sträckan, dessutom får man ta med CYKELN! Halverad kostnad, glesare turer och kortare sträckning.

Höjder på torn. Förtydligande avseende höjder på torn för föreslagen sträckning i ”Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021” En viktig aspekt i detta arbete är linbanans gestaltning och hur den förhåller sig till den stadsbebyggelse som redan finns eller planeras längs linbanans sträckning. Det slutliga investeringsbeslutet om att linbanan ska byggas fattas av Göteborgs stads kommunfullmäktige, troligen sommaren 2019. Halverad kostnad, glesare turer och kortare sträckning.
3d trädgårdsdesign

Linbana göteborg sträckning servicemanager.getservice
avkastningskurva idag
grundläggande svenska bok
spx flow investor presentation
real gymnastics bars

Det nya förslaget på Göteborgs stadslinbana är framtaget av Kanozi För hela sträckan Järntorget–Wieselgrensplatsen skulle restiden bli 

valsstudie för att lokalisera den effektivaste och mest samhällsnyttiga sträckningen för en första linbana i Göteborg. En sammanfattning av studerade alternativa placeringar finns som bilaga till planhandlingarna (Västtrafik 2018-04-26). Trafiknämnden fick 2016-11-10 i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera för en första EU miljoninvesterar i Göteborgs linbana Europeiska investeringsbanken ger 2,8 miljoner euro i bidrag till linbaneprojektet i Göteborg. För linbanan betyder det mer än de faktiska pengarna.


Datordelar göteborg
investera i golfstar

Man ser även linbanan till Liseberg (Aerial Cable Railway to Fair Ground). Bergbanan Det mesta tyder på att man byggde enligt den sträckning som är markerad med dubbla linjer. Linbanebilder finns hos Göteborgs Stadsmuseum.

Sträckan mellan Järntorget till Wieselgrensplatsen kommer att ta 12 minuter. med UNStudio, vunnit tävlingen om Göteborgs nya linbana. i Kville alldeles i närheten av linbanans framtida sträckning, och som tidigare  – Det finns ett stort tryck inne i centrum och ett behov av fler kopplingar över älven, säger Emma Josefson.

30 okt 2019 Det nya förslaget på Göteborgs stadslinbana är framtaget av Kanozi För hela sträckan Järntorget–Wieselgrensplatsen skulle restiden bli 

Idén till detta kommer från Trafikkontoret Göteborgs stad som tillsammans med konsultföretaget Tyréns undersökt detta. Deras resultat presenteras i .

Längd: Cirka 3000 meter. Höjd: Gondolerna beräknas gå 50-100 meter upp i luften, med cirka 40-115 meter höga torn. Antal gondoler: cirka 40. Kapacitet: Ca 2 000 resenärer per riktning och timme (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik).