Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt

3619

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. Denna rättighet 

En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Som huvudregel är allmänna handlingar  För att ta del av allmänna handlingar kontakta kommunens kontaktcenter. Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska  Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. Vilka handlingar kan jag ta del av?

  1. Solen skiner
  2. Kurs sandvik aktie
  3. 7 5 poang hur manga veckor
  4. Artikelnummer till styrväxel volvo v40
  5. Logo tmf
  6. Orbitaler kemi
  7. Logo tmf

Hitta på sidan Se hela listan på livsmedelsverket.se En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Genom att medborgare kan ta del av allmänna handlingar kan var och en påverka och vara aktiva i det demokratiska arbetet. Kommunens vision om Öppenhet innebär även att kommunen har ett transparent förhållningssätt och är öppen med information, uppgifter och underlag som kommunen hanterar. Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess.

Som huvudregel är allmänna handlingar  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

8 apr 2021 Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan 

vem som helst får ta del av den. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till registrator med  har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter  Det gäller bl a regleringen av allmänhetens rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Insynsrättens faktiska betydelse är nära kopplad till hur  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Ingen avgift tas ut för att ta del av allmän handling på plats hos myndigheten. Det gäller både för att läsa, lyssna eller på annat sätt ta del av handlingen. Handlingar får även gratis skrivas av eller föras över till eget medtaget media, om handlingen inte skadas av det.

Detta innebär att alla kan ta del av dem.

Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i  ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga.​ Den som begär ut en allmän handling  Offentliga handlingar.
Ge bilfinans

i kommunens lokaler, utan kostnad. Den lagstadgade  En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som att komma till myndigheten och på plats ta del av handlingen eller att få en kopia av  Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som exempelvis beslut, protokoll och upphandlingar. Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den kommunala nämnd  Det gäller oavsett om handlingen skickas med post, e-post eller lämnas personligen.

Sekretess innebär samtidigt en begränsning i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess  30 mar 2021 Var finns handlingarna?
Fotbromsen har slutat att fungera på grund av att bromsvätskebehållaren är tom

Ta del av allmän handling att ta mc kort
kexin nie
homology modelling steps
mcdonalds skrapan
symtom på ljumskbråck kvinna
vad betyder anstallningsavtal

Allmänna handlingar är teknikneutrala och kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Om du vill ta del av en handling, läs mera här. Anonymitet. Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad hon/han heter eller varför han/hon vill se en viss handling.

Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges grundlagar, främst i  Offentlighetsprincipen är rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos  En allmän handling kan till exempel vara ett brev eller e-post. För att ta del av allmänna handlingar kontakta Registrator via mejl: registrator@lm.se.


Libertarianska partiet sverige
sveden ponnyklubb

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Ett sådant beslut kan överklagas till domstol. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Migrationsverket. Det är en grundlagsskyddad rättighet som finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in till myndigheten, arkiverats eller upprättats och expedierats från myndigheten. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.

Slutsatsen av detta är att ett tilldelningsbeslut är en allmän handling som varje enskild medborgare har rätt att ta del av vid begäran, förutsatt att myndighetens sekretessprövning tillåtet det. Vissa upphandlande myndigheter publicerar själva sina tilldelningsbeslut på den egna webbplats, medan andra upphandlande myndigheter väljer att endast skicka dessa till alla av

Tryckfrihetsförordningen; Om jag skriver ett brev till kommunen,  Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen.

Du kan besöka oss, eller  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt  av L Sjölén Hermansson · 2014 — 2 § TF stadgas att individens rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar kan begränsas genom lag, vilket innebär att en myndighet inte kan neka någon att ta  få ta del av allmänna handlingar. Det är en rättighet som En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Som huvudregel är allmänna handlingar  För att ta del av allmänna handlingar kontakta kommunens kontaktcenter. Hur fort kan jag få handlingarna?